22.4.17

Milli Ahlak (Mektup)


Atatürkçülük

Sevgili Öğretmenim,

Bizleri, Atatürk'ün yolunda, Türk milletini gönülden seven, varlığını Türk varlığına armağan edebilecek vatandaşlar olarak yetiştirme çabanızı hâlâ sürdürüyorsunuz. Ne mutlu bize!

Son mektubunuzda bizlerden Türk milletinin ahlakını ve Atatürk'ün millî ahlak konusundaki görüşlerini araştırmamızı istemişsiniz. Biz, sınıf arkadaşlarımla birlikte bu konuda araştırmalar yaptık. Daha önce olduğu gibi pek çok bilgi, söz ve düşünceye ulaştık. Bunları size bildirme görevi de bu kez bana düştü. İşte bulduklarımız...

“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak!”

Bu mısralar, Mehmet Âkif Ersoy'un Türk milletinin millî ahlakını tarif edecek en güzel sözleri bence.

Türk milletinin millî ahlakı, millî birlik düşüncesini doğasında taşımaktadır. Son ferdine kadar bayrağının dalgalanması için canını feda edecek bir milletin millî birlik duygusunu daha güzel kim anlatabilir?

Atatürk, 10. Yıl Nutku'nda millî birlik ve beraberlikle Türk milletinin yüksek ahlakının nasıl sonuçlar doğuracağını anlatıyor.

“... Millî kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağız.

Bunun için bizde zaman ölçüsü, geçmiş yüzyılların gevşetici düşünüşüne göre değil, yüzyılımızın hız ve hareket kavramına göre düşünülmelidir. Geçen zamana oranla daha çok çalışacağız. Daha az zamanda büyük işler başaracağız.

Bunda da başarılı olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu gelişme ve uygarlık yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir. ...”

“... Millî mevcudiyetinin temelini, millî şuurda ve millî birlikte görmekteyiz.” diyen Atatürk, millî ahlak üzerinde dikkatle durmuştur. Ahlak değerlerimize değinmiştir. Ahlak anlayışını ve ahlak değerlerini millet yararına geliştirmek istemiştir. Her türlü millî görevin yerine getirilmesini de millî ahlaka bağlamıştır. Onun içindir ki konuşmalarından birinde “Mükemmel bir millette millî ahlakın gerekleri, o millet fertleri tarafından, adeta muhakeme edilmeksizin, vicdani, duygusal bir nedenle yapılır. En büyük millî duygu, millî heyecan işte budur.” diyerek düşüncelerini dile getirmiştir. Bu konudaki şu sözleri de Atatürk'ün millî ahlak ve millî birliği nasıl algılandığını göstermektedir.

“Millet analarının, millet babalarının, millet öğretmenlerinin ve millet büyüklerinin; evde, mektepte, orduda, fabrikada, her yerde ve her işte millet çocuklarına, milletin her ferdine bıkmaksızın ve sürekli olarak millî terbiyenin amacı, işte bu yüksek millî duyguyu sağlamlaştırmak olmalıdır.”

“Türk milletinin ortak görünen bir hâli vardır. Gerçekten dikkat edilirse Türklerin ahlakları aşağı yukarı birbirine benzer. Bu yüksek ahlak hiçbir milletin ahlakına benzemez. Ahlakın bir milletin meydana gelmesinde yeri çok büyüktür, önemlidir.” sözleriyle Atatürk ahlakları birbirine benzemeyen insanların bir arada yaşayamayacağını ve bir millet olamayacağını vurguluyor. Bu yüzden, sevgili öğretmenim, bizlerin mutlaka millî bir ahlakla, millî bir terbiyeyle yetişmemiz gerekiyor. Aynı düşünceyi desteleyen bir başka sözünde Atatürk, “Gerçekte ahlaklılık kişilerden ayrı ve bunların üstünde ancak toplumsal ve millî olabilir. Millî ahlak milletin sosyal düzeni ve huzuru, şimdiki ve gelecekteki refahı, saadeti ve güvenliği, medeniyette ilerleme ve yükselmesi için insanlardan her hususta ilgi, gayret ve gerektiği zaman seve seve canının verilmesini isteyen ahlaktır.” diyerek bizlere millî ahlakın gereklerini öğretiyor.

Atatürk'ün gençliğe hitabında söylediği “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” sözüyle mektubumu bitirmek istiyorum. Bu sözden de anladığımız gibi biz Türk milletinin evlatları her işi yapmakta ve başarmakta millî ahlakımızın, millî birlik ve beraberliğimizin verdiği gücü kullanacağız. Bu bize atalarımızın kanıyla gelen bir mirastır.

Meram Yayınçılık İlköğretim Türkçe 7 Ders Kitabı
Komisyon

0 yorum: