6.3.17

Anadolu Efsanesi

 

Anadolu, tarihte birçok medeniyetin beşiği olmuş cennet bir bölgedir. Güzelliğiyle adeta dillere destan olan Anadolu'nun adıyla ilgili bir efsane asırlardır anlatılagelmiştir. Anadolu adının nereden geldiğini dile getiren efsanemiz şöyledir.
Bu efsanemiz, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı olan Taşlıca köyünde bulunan güzel mi güzel bir çeşmeden kaynaklanmaktadır.

15. yüzyılda seferden dönenen ve çok yol kateden bir Türkmen ordusu hiç su bulamamıştır. Birçok zaferler kazanmış ve bayrağını hiç yere düşürmemiş bir ordu, askerlerinin bitkin duruma düşüp ölmek üzere olması nedeniyle susuzluğa yenik düşecektir.

Bu durumda askerlerin artık hiç umudu kalmamışken, elinde kocaman bir ayran bakracı olan bir Türkmen kadını onların imdadına yetişmiş. Elindeki tası doldurduğu gibi önüne çıkan her bir askere vermiş. Kimi askerin de matarasını doldurarak bütün orduya ayran içirmiş. Kocaman orduda ayran içmeyen tek bir asker dahi kalmamış. Türkmen kadını, matarası dolu olan bir askere "Oğlum uzat mataranı da doldurayım." diye bir daha seslenivermiş. Askerler "Ana doludur." deseler de "Uzatın da doldurayım ayranı." diye ısrarcı olmuş Türkmen kadını. Mataralarının ayranla dolu olduğunu söyleyen askerler de "Ana doludur.", "Ana doludur." diye cevap vermeye devam etmiş.

O günden sonra da günümüzde yaşadığımız bu toprakların adı Anadolu diye anılır olmuştur.

0 yorum: